teksty do zaproszeń

 
1.
 
Monika Nowak   &   Jan Kowalski
w imieniu Rodziców i własnym z radością zapraszają
 
Sz. P. ....................................................................................
 
na swój Ślub, który odbędzie się 8 czerwca 2013 roku o godzinie 14:00
w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju.
 
Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
w Domu Przyjęć „Wiktoria”, ul. Powstańców Śl. 13 w Skrzyszowie.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 maja 2013 roku.
Monika 123 456 789             Jan 987 654 321
 
 
2.
 
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
 
Monika Nowak i Jan Kowalski
 
serdecznie zapraszają
 
Sz. P. ....................................................................................
 
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 8 czerwca 2013 roku o godzinie 14.00
w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju.
 
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
w Domu Przyjęć „Wiktoria” w Skrzyszowie.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 maja 2013r.
 
 
3.
 
Monika Nowak & Jan Kowalski
 
serdecznie zawiadamiają, że dnia 8 czerwca 2013 roku o godz. 14.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju.
 
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
 
Sz. P. ....................................................................................................
 
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
 
Po uroczystości ślubnej serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
w Domu Przyjęć „Wiktoria” w Skrzyszowie.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 maja 2013r.
 
 
4.
 
Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
 
Monika Nowak & Jan Kowalski
 
Na uroczystość Zaślubin zapraszają Rodzice i Narzeczeni.
 
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
8 czerwca 2013 roku, gdy dzwony wybiją godzinę 14.00 
w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju.
 
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
w Domu Przyjęć „Wiktoria” w Skrzyszowie.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 maja 2013r.
Monika 123 456 789                 Jan 987 654 321
 
 
5.
 
Z radością oznajmiamy, że dnia 8-go czerwca 2013 roku
wraz z wybiciem godziny 14:00
Monika Nowak i Jan Kowalski
przed Bogiem złączą serca i rozpoczną wspólną drogę życia
mówiąc zgodnie „TAK”.
Związek ten zostanie pobłogosławiony w kościele p.w. św. Katarzyny
w Jastrzębiu-Zdroju.
 
Na uroczystość Narzeczeni wraz z Rodzicami mają zaszczyt zaprosić
 
Sz. P. .....................................................................................................................
Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
w Domu Przyjęć „Wiktoria” w Skrzyszowie.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 8-go maja 2013 r.
Monika 123 456 789                    Jan 987 654 321
 
 
6.
 
W dniu 8 czerwca 2013 roku z wybiciem godziny 14:00
Monika Nowak i Jan Kowalski
rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie miłość,
wierność i uczciwość przed obliczem Boga
w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju.
 
Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z Nami serdecznie zapraszamy
 
Sz. P.  ...........................................................................................
 
na uroczystość zaślubin.
 
Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne w Domu Przyjęć „Wiktoria” w Skrzyszowie.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 8.05.2013
na numery telefonów:
Monika 123 456 789            Jan 987 654 321
 
 
7.
 
Znamy się ............ dni,
a teraz postanowiliśmy nasz afekt do rangi małżeństwa podnieść
Monika Nowak i Jan Kowalski
mają zaszczyt zaprosić
 
Sz. P. ......................................................................................
 
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2013 roku
o godzinie 13:00 w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju.
 
Po ceremonii miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęcie weselne
w Domu Przyjęć „Wiktoria” w Skrzyszowie.
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 8.05.2013r.
Monika 123 456 789    Jan 987 654 321
 
 
8.
 
Monika Nowak & Jan Kowalski
zawiadamiają, że 8 czerwca 2013 roku o godzinie 13:00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Katarzyny
w Jastrzębiu-Zdroju.
 
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć,
 
Sz. P. ..............................................................................
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
 
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Domu Przyjęć „Wiktoria” w Skrzyszowie.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8.05.2013.
Monika 123 456 789    Jan 987 654 321